Menu Sluiten

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De maatschap KiZZ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van een contactformulier op de website van de maatschap KiZZ en u zodoende persoonlijke informatie aan ons verstrekt.

De maatschap KiZZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum

Waarom wij deze gegevens van u nodig hebben

De maatschap KiZZ verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen als u, middels een formulier op de website, ons daarom verzoekt. Wij kunnen op de volgende manieren contact met u opnemen:

 • Per telefoon
 • Per e-mail
 • Per post

Doorgaans gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor:

 • Aanmelding bij de maatschap KiZZ
 • Verzoek om nadere informatie te verkrijgen
 • Afhandelen van een klacht
 • Inhoudelijke vragen over de bestaande trajecten binnen onze maatschap te beantwoorden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de vraag die u ons gesteld heeft en de doelen hierbij te realiseren en waarvoor wij uw gegevens verzameld hebben. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan drie maanden, als wij met u geen verdere overeenkomst hebben afgesloten waarin bepaald is dat er andere termijnen gehanteerd dienen te worden.

Delen met anderen

De maatschap KiZZ verstrekt alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van de vraag die u ons gesteld heeft.  Onder derden verstaan wij:

 • Autismepraktijk Tholen BV
 • EvidEndt
 • Aurore Zeeuws Maatwerk & Advies
 • Zorgbelang Zeeland/ West-Brabant

In kaart brengen websiteonderzoek

Op onze website houden wij alleen de algemene bezoekgegevens bij, waaronder het aantallen van de bezoekers. De maatschap KiZZ zal  niet uw IP-adres of het tijdstip van opvragen en gegevens van uw browser opslaan. De maatschap KiZZ zal niet worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

Maatschap KiZZ
T.a.v. N. Saman (Functionaris AVG)
Voorstad 22
4461 KN Goes
0113 85 31 33
Of stuur ons een mail met behulp van onderstaande knop.

Onze Functionaris Gegevensbescherming zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De maatschap KiZZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de maatschap KiZZ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de maatschap KiZZ.

Maatschap KiZZ
Functionaris Gegevensbescherming (AVG)
Mevrouw N. Saman
Voorstad 22
4461 KN Goes
0113 85 31 33

Of stuur ons een bericht