Menu Sluiten

De maatschap KiZZ is opgericht op 1 april 2019 en bestond oorspronkelijk uit drie maten. Sinds 2021 bestaat de maatschap uit twee maten, te weten Autismepraktijk Tholen B.V. en EvidEndt. De maatschap is ontstaan vanuit de gedachte om de krachten te bundelen en gezamenlijk de kwaliteit van de jeugdhulp in Zeeland op een hoger plan te tillen. Samen met onze negen onderaannemers laten we ons dagelijks uitdagen in ons werk om onze cliënten verder op weg te helpen om zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving.

Door de constructie van KiZZ is het mogelijk om gezamenlijk scholing te volgen en continue onze kwaliteit op een hoger niveau te brengen. Zo is KiZZ een lerende organisatie die elkaar versterkt en ondersteund waar nodig.

KiZZ is penvoerder van het samenwerkingsverband ZiLT, een van de acht samenwerkingsverbanden voor de gespecialiseerde jeugdhulp in Zeeland. Het penvoerderschap heeft KiZZ uitbesteed aan Aurore Zeeuws Maatwerk en Advies, kort gezegd Aurore. Het penvoerderschap houdt in dat Aurore contactpersoon is voor de gemeente, ons ondersteund bij aanbestedingen, het contractbeheer verzorgd, de zorgadministratie en bewaakt mede de kwaliteitsnorm voor onze maatschap.