Menu Sluiten

De maatschap KiZZ, opgericht in 2019 is een maatschap bestaande uit Autismepraktijk Tholen bv (APT) en EvidEndt. Onze maatschap wordt gecomplementeerd door negen, allen bijzondere en enthousiaste onderaannemers. Samen vormen we een uniek zorgbedrijf die met de grootste inzet en aandacht voor het individu en diens omgeving, kwalitatieve zorg verleent aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen. Dit doen wij door het leveren individuele zorg of in groepsverband. De zorg die wij verlenen beslaat de gehele provincie Zeeland en West-Brabant-West.

Onze missie

‘Luisteren naar de vraag die niet wordt gesteld, geeft antwoorden’

Het is onze missie toonaangevend en betrouwbaar te zijn in het opkomen voor kwetsbare kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen in Zeeland en West-Brabant-West. Dit bereiken wij door het bieden van eerlijke en transparante zorg, ons te verdiepen in de belevingswereld van de cliënt en het luisteren naar de vraag achter de vraag. Doelstelling is om middels de dialoog te komen tot een verbindend en haalbaar hulpverleningstraject, waarbij wij oprecht geloven in de krachten en mogelijkheden van het individu. Het is aan ons om tijdens het ingezette traject onvoorwaardelijke steun en nabijheid te bieden.

Onze visie

‘Iedere dag laten we ons uitdagen de beste zorg te leveren’

Wij richten ons continu op de overtuiging dat een ieder recht heeft op een zo bevredigend mogelijk kwaliteit van leven met behoud van eigen regie en de hoogst mogelijke vorm van zelfstandigheid. Ons zorgaanbod is dusdanig dat alle cliënten op basis van achtergrond, capaciteiten en interesse maximale kansen krijgen zich te ontwikkelen naar een zo zelfstandig mogelijk functionerend individu. De krachten van de cliënt worden zo optimaal mogelijk benut om te groeien in het zelf richting geven aan zijn of haar leven.

Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven bieden willen wij een volwaardige, betrouwbare partner zijn voor alle cliënten, hun netwerk, gemeentes en andere zorgaanbieders. Wij willen transparante, betrouwbare en zelfkritische organisaties zijn, die voortdurend streven naar verbetering om op deze manier toonaangevend te zijn binnen Zeeland en West-Brabant-West in de sector jeugdhulp en WMO.

Onze kernwaarden

kleinschaligheid – no-nonsense – betrokken – nabijheid – flexibel – deskundigheid

elkaar versterken – vakmanschap – contextgericht – samenwerking – oplossingsgericht