Menu Sluiten

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is een behandelwijze voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in probleemgedrag.

PMKT maakt vooral gebruik van beweging en spel waardoor de hersenontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en er nieuwe gedragspatronen kunnen ontstaan. Door kinderen gericht te laten spelen, door ze te leren hoe ze hun stress kunnen reguleren, door ze te helpen bij het verwerken van emoties en door hen ander gedrag te laten ervaren kan een kind meer keuzevrijheid krijgen in zijn gedrag.

Al bewegend en voelend leert het kind zijn lichaamssensaties te koppelen aan zijn emoties. Binnen de therapie wordt er stil gestaan bij wat het kind kan, wil, denkt en voelt waardoor er gewerkt wordt aan een realistisch(er) zelfbeeld.

Er wordt gebruik gemaakt van sport- en spelmaterialen als ballen, hoepels, een klimrek, kasten en een klimrek, ook worden er soms creatieve middelen (tekenspullen of klei) ingezet.

De therapie vindt wekelijks individueel plaats in een van de gymzalen in Middelburg of St Laurens. Ook kan er ambulant op school gewerkt worden.

Postadres
Seissingel 58
4334 AA Middelburg

T: 06 – 41420614
E: info@mariekevanriet.nl

https://mariekevanriet.nl/