Menu Sluiten

kLIM is een multidisciplinair centrum dat gespecialiseerd is in diagnostiek, advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen of emotionele problemen.

Ons team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, kinderartsen, klinisch psychologen, kinesitherapeuten, een autismecoach, een diëtist, logopedisten, een criminoloog en een volwassen psychiater. Door de betrokkenheid van een kinder- en jeugdpsychiater en een kinderarts kan u na onderzoek bij ons terecht voor het stellen van een officiële diagnose.

We hechten veel belang aan een cliëntgerichte benadering waarbij multidisciplinair overleg, met zowel interne als externe hulpverleners (vb. CLB, huisarts, school, jeugdrechtbank…) een centrale rol inneemt. Indien blijkt dat uw hulpvraag niet aansluit bij de dienstverlening die wij u kunnen bieden, dan doen wij al het mogelijke om u verder door te verwijzen.

https://www.centrumklim.be/