Menu Sluiten

Ruim 13 jaar gewerkt als ziekenverzorgende bij SVRZ, ondertussen de opleiding MBO-IW gevolgd bij de SOSA in Middelburg, vervolgens bij Tragelzorg gaan werken op verschillende locaties, de opleiding SPH/Social Work gevolgd en de laatste jaren gewerkt als coördinator van de extra murale zorg en gewerkt voor Mozaïk (via Tragelzorg). In die periode regelmatig overleg/samenwerking met externe organisaties zoals Jeugdzorg, William Schrikker Groep, Mozaïk, Veiligheidshuis e.d. Nu werkzaam als ZZP-er op PGB basis en ZIN , aangesloten bij het Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit (begeleiding individueel ) en één dag per week begeleidster op zorgboerderij de Groenen’of in Kloosterzande. Vanaf september 2017 secretaris van het nieuw opgerichte Westerschelde broodfonds . SKJ registratie vanaf 24-6-2018.
2020: Samen met de leden van het maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit het certificeringstraject HHZ Zorg en Welzijn doorlopen.
Bij de RINO Groep de scholing Signs of Safety gevolgd. Bij het LVAK scholing aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling gevolgd. Ook nog een aantal online scholingen via het Euregional Congresburo zoals ACEs:nadelige jeugdervaringen, Autisme, Psychotrauma bij kinderen en (jong) volwassenen, de landelijke SKJ dag.
2021: online lezing Dit is Autisme door Collette de Bruin en Fabiënne Naber, de scholingen het mattenspel en ouderonthechting via KisZ(Kind in Scheiding Zeeland)
vanaf september 2021 onderaannemer bij KiZZ (Kleinschalige intensieve Zorg Zeeland).