Privacybeleid

Ons website-adres is: http://kizz.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Maatschap KiZZ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Maatschap KiZZ, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Maatschap KiZZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM MAATSCHAP KiZZ GEGEVENS NODIG HEEFT

Maatschap KiZZ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Maatschap KiZZ uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG MAATSCHAP KiZZ GEGEVENS BEWAART

Maatschap KiZZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Maatschap KiZZ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Maatschap KiZZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Maatschap KiZZ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kizz.nl . Maatschap KiZZ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Maatschap KiZZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Eelco Roth via info@kizz.nl. Https://www.kizz.nl is een website van Maatschap KiZZ . Maatschap KiZZ is als volgt te bereiken:

Postadres: Voorstad 22 4461KN Goes

Vestigingsadres: Voorstad 22 4461KN Goes

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74431412

Telefoon: 06 42 95 68 40

E-mailadres: info@kizz.nl